ایرانیان جهان

آخرين مطالب

سرمقاله ایران/ بینشی برای گسیختن چرخه باطل ایران و امریکا اخبار ایران

سرمقاله ایران/ بینشی برای گسیختن چرخه باطل ایران و امریکا
  بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - ایران / « بینشی برای گسیختن چرخه باطل ایران و امریکا » عنوان یادداشت روزنامه ایران به قلم دیاکو حسینی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
پس از پشت سرگذاشتن سه سال سیاست سراسر خطا و شکست خورده دولت پیشین ایالات متحده، اکنون شاید در سرآغاز گشایش تازه ای قرار داشته باشیم که سرانجام آن از دیدگاه ایران نمی‌تواند کمتر از تعهد دوباره همه طرف‌های برجام به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان‌ملل متحد باشد. هرچند از نگاهی دیگر این مرحله همچنین آغاز دوران تازه‌ای از جدال ژئوپلیتیکی تهران و واشنگتن در شکل‌دادن به آن بخش از محیط بین‌المللی است که دو کشور خود را در آن دارای منافع متضاد با دیگری می‌بینند. این هشدار هرچند که ما را از ساده‌انگاری هفته ها و ماه های آینده پرهیز می‌دهد اما نباید مانع از مشاهده فرصت‌هایی باشد که در صورت بهره‌گیری از ظرافت‌ها و مهارت‌های سیاسی می تواند در دستیابی ایران به جایگاهی که سزاوار آن است، یاری برساند.
برای ایران و امریکا ساده تر است که یکدیگر را دشمن مصالحه‌ناپذیر خود بدانند و در این ارتباط، به توالی و ترتیب، امکانی جز اعمال فشار امنیتی و اقتصادی بر هم نبینند و تاریخ طولانی از خصم و کینه را سوخت سیاست های انتقام جویانه خود قرار بدهند. امروز این دیدگاه در هر دو کشور طرفداران پر و پا قرصی دارد. نیازی به گفتن نیست که نتیجه این برداشت غالب در سالیان گذشته چیزی جز فرسودگی منابع مالی، اتلاف نیروی انسانی و البته از دست دادن فرصت هایی که بهره مندی از آن می توانست به صلح و امنیت و ارتقای منافع دو ملت کمک کند، نداشته است. در سوی دیگر دیدگاه ظریف تری وجود دارد که ضمن به رسمیت شناختن منافع آشتی ناپذیر ایران و امریکا، از آن دسته منافعی نیز حمایت می کند که تنها در سایه تنوع دیگری از استراتژی های مواجهه با اقتضائات جدیدتر در نظام جهانی شناخته می شوند. ما تاکنون چنان در تار عنکبوت تنش های متقابل قرار گرفته ایم که به سختی توجه کسی می تواند جلب تصویر بزرگتری شود که تغییرات شکل گرفته در چهار دهه گذشته بر سیستم بین المللی تحمیل کرده است؛ تصویری مرکب از خیزش آسیا و سربرآوردن قدرت های جدیدی که هر کدام اشتهای سیری ناپذیری در بسط نفوذ و بازتعریف جایگاه خود در سلسله مراتب جهانی دارند. تصویری که بواسطه نه تنها قدرت های بزرگ نوظهور و انتقال مرکز ثقل قدرت از غرب به شرق بلکه از راه انتقال عمیق تری در منابع قدرت و ثروت از جمله با ظهور لبه تکنولوژی در رقابت در تسخیر فضا تا اقتصاد دیجیتال و غرق شدن مردم جهان در دنیای سایبری ایجاد شده است. با به میان آمدن این عرصه های نو، حتی مشتاق ترین محققان ایرانی و امریکایی نیز به دلیل عادات گذشته به زحمت زیادی نیاز دارند تا در تشریح منافع ایران و امریکا در این قلمروهای حیرت انگیز به چیزی به بیش از نقاط تضاد و برخورد دست پیدا کنند. واقع بینانه نیست که انتظار داشته باشیم ایران و امریکا خود را از قفس های ذهنی که البته با تکرار و اصرار بر خصومت های عینی مستحکم می‌شود، رها کنند؛ چه بسا معلوم نیست که حتی اگر اراده ای دوسویه در کار باشد، سرانجام موفق به تحقق آن شوند اما حداقل هر دو می‌توانند با به خدمت گرفتن افق های فکری گسترده و ایده های نو که از درک دگرگونی‌های ایدئولوژیک و زلزله های اقتصاد جهانی الهام می گیرند به چشم‌اندازهای دورتری نگاه کنند که در آن بستر بدیعی از تعریف منافع همپوشان و یا ناسازگار گنجانده شده است.
آنچه تا بدین جا گفته شده صرفاً می تواند عینکی برای نگریستن به بحران کنونی در مناسبات دو کشور باشد؛ بحرانی آکنده از بی اعتمادی، خشونت و اشتیاق وافری برای حذف رقیب و تکرار چرخه ای باطل از فشار حداکثری یکی بر دیگری. سیاستمداران حاذق و مآل اندیش در تهران و واشنگتن طی سالها تجربه دریافته اند که افتادن در این چرخه تنها می تواند ما را به جایی برساند که هم اکنون هستیم. نه تنها ایران قادر نیست ایالات متحده را به زانو در بیاورد بلکه تا امروز باید به ایالات متحده هم ثابت شده باشد که نمی تواند با حداکثر فشار ممکن، ایران را از میدان به در کند و یا حتی ما را از تعقیب منافع حیاتی و بنیادین خود مأیوس کند؛ بازدارندگی ایران و امریکا نسبت به هم در عالی ترین سطح خود قرار دارد و یا به زبان ساده ما در دشمنی به بن بست رسیده ایم. این خبر برای کسانی در ایران و امریکا که آرزوی محو دشمنی را داشته اند ناامید کننده است اما در عین حال با اعتماد به نفسی که به طرفین می بخشد، زمینه ساز خلاقیتی است که بارقه جست‌وجوی مسیرهای تازه ای از رقابت و همکاری را در مکان ها و عرصه هایی که چنین امکانی را در خود دارند، روشن می کند؛ دست کم برای آنهایی که حاضرند مرزهای سنت های رفتاری را پشت سر بگذارند و جسارت چنگ انداختن بر ناشناخته‌ها را دارند.
 اکنون که در میانه بحران بازاعتبار بخشی به برجام قرار داریم، مرز مخالفان و موافقان این تفکر به روشن ترین وجه خود در ایران و امریکا آشکار می شود. ما هنوز نمی دانیم که رهبران جدید امریکا تا چه اندازه از گذشته آموخته اند اما می‌توانیم به آنها فرصت بدهیم که کفایت خود را برای تشخیص منافع واقعی امریکا که در چارچوبی مستقل از اتحادهای از مد افتاده قرن بیستم، جایی برای تعریف دارد، اثبات کنند. در این تصویر کلان، توافق هسته‌ای بین ایران و 1+5 نباید تنها ابزاری برای خلاص شدن از شر تحریم های امریکا باشد. تحریم هایی که شاید در سال های آینده به بهانه های نامعمول و تا وقتی ریشه‌های دشمنی دو کشور برجای خود باقی است، به نحوی برگشت پذیرند. هرچند برجام در کارکرد خود رفع اساسی ترین تحریم های چندجانبه را انتظار دارد اما کارکرد به مراتب مهمترش که لاجرم به نامربوط کردن تحریم ها علیه ایران نیز منجر می‌شود، غیرامنیتی سازی ایران است. در طرف مقابل کوته فکرانه است اگر هدف از این توافق و احیای آن برای ایالات متحده صرفاً اطمینان از عدم دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای و یا مهار نفوذ طبیعی و مهارناپذیر ایران در منطقه پیرامون آن باشد. ایران باثبات و قویتری که ضمن تعهد به عدم اشاعه تسلیحات کشتار جمعی، همچنان به مبارزه با تروریسم و اشغالگری ادامه می دهد و همزمان در یک نظام امنیت منطقه ای قادر به تأمین صلح و آرامش با مشارکت همه کشورهای همسایه باشد، می‌تواند سنگینی بار زائدی که امریکا برای حمل آن سالانه میلیاردها دلار به هدر می‌دهد را رفع کرده و اجازه بدهد که به امور خود در خانه ای از هم گسیخته و مناطق پرچالش در دوردست های آسیا رسیدگی کند. به همین ترتیب، امریکایی که از راه توافق با ایران، از شر جعل بحران هسته ای از سوی اسرائیل و دیگر متحدان پردردسر خود رها شده و با کاهش درگیری در منطقه پیرامونی ایران می تواند کمتر از گذشته برای هدف کاذب مهار ایران در باتلاق های پیاپی گرفتار شود، با منافع کوتاه و بلند مدت ایران سازگارتر است. من آنقدر ساده لوح نیستم که روی نزدیک بودن چنین دستاوردهای بزرگی، به صرف آنکه یک رئیس جمهور کوته نظر و قلدر به طرز فضاحت باری با رئیس جمهوری آشناتر به منافع واقعی امریکا ولی به همان اندازه گمراه در ساختن تاریخ سیاست خارجی این کشور، جایگزین شده، شرط بندی کنم؛ به ویژه با در نظر گرفتن قفس های ذهنی و بی اعتمادی رسوب کرده ای که به سختی اجازه تحرک می دهد. اما این رویکرد همچنان می تواند بینشی باشد که از دیپلماسی دو کشور در مقابل هم حمایت کرده و با در پیش گرفتن حد بالایی از بی اعتمادی که امریکا شایسته آن است، گریزگاه هایی را برای تحقق منافع عالی ایران در اجتناب از رویارویی دائمی و پرهزینه با امریکا جست‌وجو کند. کسانی که هنوز فکر می کنند با تهدید، فشار، ارعاب و اولتیماتوم می توانند دیگری را وادار به تغییر رفتار کنند و یا با دست بالا دادن به کشور خود، جایگاهی بهتر برای آن و امان ماندن از گزند رقیب فراهم کنند، نه تنها این یادداشت بلکه باید تاریخ چرخه باطل را دوباره بخوانند.

لینک کوتاه:
https://www.ilandnews.ir/Fa/News/227018/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

حمایت از ظریف انتحار جبهه اصلاحات است

بازی سیاسی مجلس علیه دولت در آستانه انتخابات 1400

بازداشت مسئول بمب‌گذاری داعش در غرب بغداد

گفت‌وگوی تلفنی وزیر خارجه روسیه با همتای ارمنی

وزارت دفاع ارمنستان: تلاش برای کشاندن ارتش به سیاست قابل قبول نیست

اوضاع ذی قار عراق همچنان ناآرام است

ترکیه و عراق درصدد ایجاد یک گذرگاه مرزی جدید هستند

یک کاروان لجستیک نظامیان آمریکا در عراق هدف قرار گرفت

سیر تا پیاز ماجرای مالیات در اینستاگرام

بوی کاهش قیمت‌ در بازار مسکن در شب عید

پیش بینی سه موسسه معتبر برای نفت 100 دلاری

کاندیدا نشدن رئیسی به خاطر ترجیح خدمتگزاری است

تشدید کنترل‌های مرزی بین فرانسه و آلمان برای مهار کرونا

انگلیس تمام ژنرال‌های دولت میانمار را تحریم کرد

پاشینیان: تصمیم برای استعفای من با مردم است

هزینه شورش در ساختمان کنگره از 30 میلیون دلار فراتر رفت

وزیر سابق صهیونیست: نتانیاهو از تمام خطوط قرمز عبور کرده است

انباشت دام در دست دامداران تمامی ندارد!

افزایش قیمت نفت به بیشترین میزان 13 ماه گذشته

عملکرد هفتگی دارا یکم؛ تداوم ریزش ارزش صندوق‌های دولتی

کاهش 23 دلاری طلا در بازارهای جهانی

بررسی چگونگی اجرای سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان یزد

گلناز نظامی:موفقیت چیزی جز موفقیت خواستن برای دیگران نیست

کشته شدن 6 نیروی خیزش مردم در حمله طالبان به هرات

تلاش برای کودتا در ارمنستان؛ تنش میان ارتش و نخست وزیر بالا گرفت

تهدید آمریکا باعث خروج 18 شرکت از پروژه نورد استریم 2 شد

انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در سوریه

جزئیات بیشتر از ساخت و ساز در مرکز مخفی اتمی رژیم صهیونیستی

بیت‌کوین بخریم یا نه؟

اجرای همزمان دو طرح فروش محصولات سایپا در قالب طرح عید تا عید

بافت فرسوده گرفتار بی توجهی مسئولان!

تدوین قانون آب در روزهای آینده

بازگشت روند نزولی به معاملات هفتگی بورس

تکذیب ادعایی درمورد هواپیمای اوکراینی

اثربخشی 94 درصدی واکسن فایزر تایید شد

اصابت یک راکت به منزل نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان

درگیری مخالفان و طرفداران کودتای میانمار

هشدار گزینه بایدن برای سازمان سیا درباره چین و روسیه

ابراز نگرانی روسیه درباره اوضاع ارمنستان

بسته حمایت اقتصادی بایدن فردا به رای گذاشته می‌شود

پاشینیان در جمع هواداران: قصد ترک ارمنستان را ندارم

حمله مجدد جنگنده‌های ترکیه به شمال عراق

رئیس جمهور چین پیروزی نهایی کشورش بر فقر شدید را اعلام کرد

نرخ مصوب موز اعلام شد

رییس کل بانک مرکزی: فضای مجمع تشخیص موافق با تصویب پالرمو است

اونس طلا به پایین مرز 1800 دلار برگشت

معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت: ذخایر روغن در کشور کافی است

سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری فیس بوک در حوزه خبر

پایان میوه ‌های زیر 10 هزار تومان

جزئیات آخرین تغییرات در سهمیه بنزین وانت‌بارها